[spam] Sprzedam regulatory

Do sprzedania mam nowy regulator Turnigy 10A oraz ma³o u¿ywany w bdb stanie
Jeti Advance 12A z kart± do programowania. Ceny, zdjêcia i dodatkowe
informacje na ¿yczenie.
Krzysiek
Reply to
Krzysiek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.