merirosvot sotilaina

Taitaisiko olla jo kolmatta viikoa putkeen , kun jatkuvat yŲpakkaset koettelevat ydinaavikoituvaa Suomeamme jo ilman loppua? Joka tapauksessa
jšlleen kerran oli kovat pakkasjaksot ja huurakuuraa maat valkoisenaan. Ei kuulu tiedotusmonopoleissamme paljon lauluja siitš, ettš minne katosi ne CO2 kuumentamat pšivšt? EtteikŲ peršti olisi ydinaavikoituminen syŲnyt samaa hyŲmyš kuin ennštyskuivuus biotooppejamme tšrviŲlle?
Katselin eilen, miten YLE 2 esitteli alueuutisissaan, ettš ennštysmnšiset kuivuusjaksot jšlleen kerran uhkaavat niin meillš kuin maailmalla hiipuvaa elintarvikehuoltoamme -50% kastelulisštarpeineen. Jopa niin pahoin, ettš FAO julisti ydinaavikoitumisen vesipulan ja ruuan katastrofin maailman keskeiseksi haasteeksi tšlle vuosisadalle! Pari pšivšš mm. ultrasalatun sammakko ja matelijaekokatastrofin painikkeeksi.
Vaan mitš tekee maamme laajimmin vedšttšvš ydinala? Aivan oikein ostattaa rahalla Ilmatieteenlaitokselta,. YmpšristŲministeriŲltš ja ties miltš TKK:lta niin sairaansyvšltš peilikuvalliset disinfot, ettei niitš voi edes vitsinš pitšš!Onko tosiaan niin, ettš ydinaavikoitumisen tappaessa meremme, ilmastomme, sadantamme ja pian kaikki elšimet ympšriltšmme ainoa vastaus tšhšn luonnon ydinkritikkiin on vain ja ainoastaan silmitŲn valehtelu? Luuleeko ydinalamme, ettš luonnon "Gaija" lukee nšitš disinfomaksettuja lehtiš ja lopettaa vššjššmšttŲmšsi kumuloituvat ydintuhokasvut? Jos ydinherramme luulevat NńIN pššsevšnsš pšlkšhšstš ja vastuistaan niin vesiperš! .. .÷Ų.. .nin tai tšssš ydinaavikoitumisfaktassa toki ydinaavikoitumispŲlyperš!((
Add pictures here
‚úĖ
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Polytechforum.com is a website by engineers for engineers. It is not affiliated with any of manufacturers or vendors discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.