Moment miękki i moment twardy

Przy wkrętarkach akumulatorowych podają dwa momenty. Miękki i twardy.
Twardy jest większy. Dlaczego sprzęgło przeciążeniowe kłowe skośne (takie
chyba są we wkrętarkach) przy wkręcaniu w drewno włączy się przy mniejszym
momencie niż przy wkręcaniu śruby w płytę stalową?
No chyba, że te dwa momenty podane są dla pozycji wiercenia. Gdzie sprzęgło
jest zablokowane.
Robert
Reply to
Robert Wańkowski
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.