Podajnik

witam
jak się fachowo nazywa podajnik, który konstrukcyjnie wygląda jak
negatyw podajnika ślimakowego tzn. spirala jest wykonana wewnątrz
profilu rurowego, tak, że materiał jest zaciągany i transportowany
środkiem rury?
Reply to
Kit
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.