Obliczenia procesów technologicznych...

Ostatnio znalazłam program Kalkulator Procesów Technologicznych v1.1 ,
który pomaga wycenić wartość produktu wykonanego np. na tokarce czy w
wyniku operacji na różnych urządzeniach tzn. cięcie, frezowanie i tak
dalej.
Czy ktoś zna jakieś narzędzia do wspomagania wycen i kalkulacji
obróbki materiałów w branży metalowej?
Reply to
saralo
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.