pobor energii el. przez kompresor przemyslowy

W jaki sposob szybko oszacowac sredni pobor energii elektrycznej przez kompresor przemyslowy znajac przeplyw w instalacji wyrazony w m3/min?

Reply to
Grzechu
Loading thread data ...

Najprościej to iść i przeczytać z tabliczki na silniku.

Reply to
gabler

Chce oszacować. Do oszacowania wystarczy moc silnika. A jak chce dokładnie to można amperomierzem kleszczowym pobór prądu zmierzyć.

Reply to
Tomek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.