Problem: sterowanie wentylatorem poprzez falownik przy stalym przeplywie...

Witam, Mam taki _mały_ problem z wentylatorem. Sytuacja wygląda tak: sterowanie przepływem powietrza przez wentylator realizowane jest obecnie przez kierownice. Wentylator pracuje przy swoich znamionowych obrotach, ciśnieniu i przepływie. Chciałbym sterowanie kierownicami zastąpić sterowaniem falownikiem. I tu tworzy się pierwszy problem. Stosując falownik będę zmieniał obroty wentylatora -> zmniejsze ciśnienie do poziomu jaki mam obecnie przy stosowaniu kierownic -> zmniejsze także przepływ, co będzie już sytuacją niekorzystną, ponieważ przepływ musi być cały czas na tym samym poziomie. Można to jakoś rozwiązać? Wykorzystanie zarówno kierownic i falownika mija się z celem (po co oby dwa te urządzenia). Czy zatem można sterować falownikiem tak, by zachować cały czas stały przepływ powietrza przez wentylator?

Reply to
Michał
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.