Technologia produkcji okularów

Witam. Zajmuje siêobecnie przygotowanie projektu procesu technologicznego produkcji oprawek okularów oraz "nosków". Nie za bardzo wiem jak ma przebiegaæ taki proces technologiczny, a najwiêkszym problemem jest odpowiedni dobór materia³u na oprawki i "noski". Czy Kto¶ mo¿e mi w tym pomóc, przekazuj±c choæby czê¶æ takiego procesu i najlepiej podaj±c z jakiego materia³u wykonuje siê oprawki, interesuj± mnie materia³y metalowe, jak i tworzywa sztuczne ?

Reply to
Deszcz
Loading thread data ...

Przepraszam ¿e pytam, a dla kogo Pan Kolega przygotowuje ten proces technologiczny, dla firmy, która ma go realizowaæ ? W.

Reply to
Wiesiek

Tylko do tego potrzebne są mi informacje, nie jestem związany z żadną firma zajmującą się tego typu produkcja, albo planującą taką.

Pozdrawiam Deszcz

Reply to
Deszcz

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.