Czy ten zestaw poleci ??? I czy się opłaca ???

W sklepie

formatting link
znalazłem model Super Cup

******************* a jako wyposażenie zasugerowano mi : Aparatura Razor XL 4
formatting link
2 mini-serwa doliczam oczywiście do tego regler aku i ładowarkę Czy to wystarczy ???
Reply to
Paco
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.