DISCOVERY programy o modelarstwie poszukiwane w formie cyfrowej

Witam wszystkich
Poszukuje kogoś kto by jakoś udostępnił programy o modelarstwie
Emitowane na DISCOVERY prawdopodobnie SCIENCE w piątek
W formie cyfrowej
Najbardziej mi chodzi o reportaż z HELI który był w ostatni piątek
W ostateczności mogę kupić cd’iki z tym
Proszę o pomoc
Pozdrawiam snipped-for-privacy@master.pl
Reply to
marcin
Loading thread data ...
dokladnie:) ja tez sie pisze div'a. Dajcie znac jesli ktos ma. tnx
U¿ytkownik "marcin " snipped-for-privacy@gazeta.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:c1fs2k$p1u$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
formatting link
Reply to
mifau
Witaj
Zastanawia³em siê czy nie przegraæ z telewizora na cyfrówkê tego odcinka i wypaliæ na p³ycie dvd, ale po pierwsze ten odcinek ma fataln± foniê co¶ im sie powali³o i s³ychaæ niesamowity pog³os wiêc zgrywaj±c z live z telewizora to sie jeszcze bardziej pog³êbi a po drugie ten odcinek choæ czeka³em z utêsknieniem na temat heli by³ tak ponury i bezsensowny ¿e a¿ szkoda by³o na to patrzeæ, na dobr± sprawê nie by³o tam nic wartego uwagi, facet pokazyw³ piccolo i to tak ubogo ¿e mia³em wra¿enie ¿e sam nie wie co robi a pozatym na interku jest tego wiêcej ponadto pokazali kilka modeli które s± opisane na stronach internetowych i to te¿ bardzo ogólnie, no i popuszczali spaliniaka, totalna bryndza. Je¶li kto¶ go nie ogl±da³ niech nie p³acze bo nie ma za czym - naprawdê , sam spodziewa³em sie ¿e powiedz± czo¶ o sterowaniu, elektronice, uka³adzie napêdowym, silnikach i nowoczesnych konstrukcjach a tu nic ogólne bla bla bla dla takich co sie modelarstwem nie zajmuj± i pierwszy raz s³ysz± ¿e takie modele istniej±. Mogê to zgraæ na p³yte dvd je¶li kto¶ naprawdê sie uprze ale wierzcie mi koszt p³yty i przesy³ka to zbêdny wydatek je¿eli chodzi o ten odcinek. Pozdrawiam LarsD
Reply to
LarsD
Znajomy ogladal i potwierdza Twoja opinie. Wiec ja odpuszczam szukanie div'a.
U¿ytkownik "LarsD" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:c1hho0$31f$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Reply to
mifau
Dok³adnie ten odcinek mnie zniechêci³ do tego programu bo na temat heli mo¿na by³o zrobiæ doskona³y materia³ a tutaj poprostu ¿enada. Ponadto mam wra¿enie ze facet który robi ten materia³ najchêtniej poszed³by do sklepu i kupi³ model ca³kowicie gotowy do lotu ju¿ wytrymowany i najlepiej z w³±czonym silnikiem ¿eby móg³ tylko go wypusciæ z rêki. Kompletnie nie przygotowany program pod wzglêdem merytorycznym, a poprostu szkoda gadaæ D Science zesz³o na psy... LarsD
Reply to
LarsD
chlopaki i dziewczyny jesli sa a moze ktos ma znajomosci w discowery ;-) mozna by bylo do nich napisac by zrobili jakis pozadny program w koncu robia programy dla nas (modelarzy)i nie, a nie dla siebie ja bym napisal gdybym potrafil po engielsku z reszta po polsku za bardzo do konca nie potrafie :-)
co wy myslicie o tym projekcie?
xx00xxmaster.pl
Reply to
marcin

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.