FOTO - Festiwal Modelarstwa w Łodzi.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z majowej edycji Festiwalu Modelarstwa w
Łodzi.
Niebawem materiały video.
formatting link

Pozdrowienia
Biuro Festiwalu Modelarstwa w Łodzi.
Reply to
Festiwal Modelarstwa 2004
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.