Wystawa w Łodzi

W dniach 14 - 16 maja w Łodzi w klubie Wytwórnia przy ul. Łąkowej 29odbędzie
się wystawa maryniastycznych modeli redukcyjnych. Wystawa będzie
zorganizowana w ramach I Łódzkich Dni Żeglarskich.
Klabaternik :)
Reply to
Robert Stanczyk
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.