Re: Samoloty bezzalagowe...

Są problemy zeby zbudowac kilka kilometrow autostrady . są rozne proste

> sprawy ktorych nie mozna rozwiazac przez > dziesieciolecia  a co dopiero  bezzalogowe samoloty .

e tam, bezzalogowy smiglowiec udalo sie zbudowac ;)

formatting link
WS

Reply to
WS
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.