Jakie serwo do podwozia ?

Loading thread data ...

Do podwozia to lozyskowanie raczej nieistotne. Nie zdazy sie zuzyc.

Pytanie czy nie grozi popekanie przy jakiejs kraksie.

J.

Reply to
J.F.

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.