Pytanie do wszystkich modelarzy RC

Witajcie
Mam do was 2 pytania.
1. Czy da siê samemu nauczyæ siê budowy modeli RC.??? Znaczy siê z pomoc±
ru¿nych ksi±¿ek modelarskich???
2. Czy kto¶ niema czasem jaki¶ schematów na których jest rozrysowane co do
czego i jak pod³±czyæ w modelu???
Pozdrawiam
Cinek
Reply to
Cinek
Loading thread data ...
| 1. Czy da siê samemu nauczyæ siê budowy modeli RC.??? Znaczy siê z pomoc± | ru¿nych ksi±¿ek modelarskich??? Nawet bez nich ale to wtedy jest metoda prob i bledow co moze skutecznie zniechecic. Zreszta kiazek nt. zbyt wielu nie ma. Ogolnie to internet i modelarze(np. na tej grupie) to skarbnica wiedzy.
| 2. Czy kto¶ niema czasem jaki¶ schematów na których jest rozrysowane co do | czego i jak pod³±czyæ w modelu??? Eee? Osprzet(elektronika)? Czy jak model zlaczyc?
No to tak;
formatting link
i stronki z mojej stronki w dziale linki =) Czytac, zdobyc jakies podstawy, zadac konkretniejsze pytanie.
Reply to
Doman
Da siê. Ja jestem tego przyk³adem. Nie chodzi³em do modelarni. Pierwsze modele (swobodnie lataj±ce) robi³em ze 25 lat temu, kiedy nie by³o internetu. Korzysta³em z jakiej¶ literatury dla poszerzenia wiedzy teoretycznej. Dziêki tym modelom nabra³em wiedzy praktycznej, Potem robi³em swobodnielataj±ce na silnik CO2. Potem by³a d³uuuga przerwa, a od roku wzi±³em siê za RC. I tu dochodzimy do Twojego drugiego pytania. Do RC bedziesz potrzebowa³ pomocy. Jesli wczesniej nie zrobi³es nic, co lata³o, bêdzie trochê trudniej. Bedzie te¿ drogo. Na pocz±tek przewertuj porady dla pocz±tkuj±cych na
formatting link
Warto te¿ udaæ siê na stronê Kojota i poczytaæ dzia³ dla pocz±tkujacych
formatting link
oraz do Piotra i dowiedzieæ siê trochê o aparaturach:
formatting link
koniec, jak ju¿ zdecydujesz jaki model, chcesz robiæ na pocz±tek (chodzi mi w tym momencie g³ownie o wybór elektryk czy spalinowy, choæ tych wyborów musisz wykonac wiêcej), i bêdziesz chcia³ wiedzieæ co z czym po³±czyæ w zakresie elektro-mechaniki to mo¿esz pytaæ mnie na priva. A i jeszcze zadaj na pocz±tek pytanie "pocz±tkujacy" w archiwum tej grupy. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.