kalendarz imprez na 2005

kto wie gdzie mozna znale¿æ kalendarz imprez modelarskich na 2005
marek
Reply to
marszuls
Loading thread data ...
U¿ytkownik napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Hej, i owszem mam, ale w postaci zeskanowanych jpg-ów. Je¶li masz na my¶li kalendarz imprez modelarskich AP 2005 ? Pozdrawiam Andy
Reply to
Andrzej

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.