katana mini

Witam
poszukuje planów katany mini o rozpiêto¶ci ok 1 m . Je¶li by siê kto¶
podzieli³ by³bym bardzo wdziêczny
Marek S
Reply to
Marek S
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Marek S" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:fbn69g$1ot$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Hej! my¶lê, ¿e tak jak ostatnio nie dostaniesz oczekiwanej odpowiedzi. Takich planów po porstu nie ma ( rozumiem, ¿e chodzi o model Precision Aerobatics ), a nie podej¿ewam, ¿eby kto¶ rozk³ada³ swój z³o¿ony model, aby rozrysowaæ plany. Od czasu do czasu pojawiaj± siê na Allegro, jednak je¿eli naprawdê tak Ci zale¿y na tym modelu to polecam nówkê np. z Nastika. Tam jeszcze chyba maj± jakie¶ egzemplarze. Nie oznacza to, ¿e nie zgadzam siê z Tob±, i¿ cena modelu jest trochê wy¶rubowana. Odchodz±c trochê od tematu chcia³bym dodaæ, ¿e je¿eli chcia³by¶ ten model do typowego 3D to Katana Mini chyba nie bêdzie najlepszym wyborem. Generalnie model wychodzi troszkê przyciê¿ko z obci±¿eniem powierzchni je¿eli chodzi o 3D. Musia³by¶ u¿yæ naprawdê superlekkiego wyposa¿enia i potê¿nego ¶ilniczka. Je¿eli my¶lisz o zwrotnym akrobaciku to jak najbardziej polecam - To tak z mojego do¶wiadczenia. Je¿eli wolno mi co¶ jeszcze zaproponowaæ je¶li chodzi o 3D to polecam przyj¿eæ siê niedawno ukazanemu siê w Polsce modelowy Magic 3D firmy Phoenix Model ( ciekawa alternatywa dla exTRIM'a ;-) ). Jako¶æ wykonania bardzo wysoka a i cena rozs±dna ~290 z³. Niestety ¿eby wypowiedzieæ siê o w³asno¶ciach lotnych muszê poczekaæ jeszcze na napêd. Niemniej jednak i wysok± jako¶æ i wy¶mienite w³asno¶ci lotne potwierdzaj± u¿ytkownicy jednego z zagranicznych forum.
Trochê odszed³em od tematu, ale mam nadzieje, ¿e od nikogo mi siê za to nie dostanie :-)
------------------------- Pozdrowienia! Tomek
formatting link

Reply to
Vex
Vex napisał(a):
Ile waży ten model (pusty)?
Co do Katany to potwierdzam - właściwie nie ma szans zrobić mniejszej wagi bez zastosowaniu lżejszego pakietu. Mam 1700 mAh fullymax - ważacy około 160 gram. A i to niewiele pomoże bo zbyt lekki pakiet nawet po przerobieniu pierwszej wręgi w celu przybliżenia go do silnika powoduje kłopoty z wyważeniem.. Dodatkowo moja pusta nie ważyła jak podaje producent 370g ale 415g (i to bez galanterii).
Reply to
tompolex
U¿ytkownik "tompolex" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:fboaqt$g9j$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Pusty z podwoziem i "mordk±", bez elektroniki 270g !
Moja równie¿. Do lotu, ze sporym pakietem 2200 mAh wa¿±cym 170g, wychodzi³a w granicach 820-840g.
------------------------- Pozdrowienia! Tomek
formatting link

Reply to
Vex
Moze juz nie trzeba ;)
formatting link
ceny to duzo sie nie zaoszczedzi: plany corel/auto cad + wycinanie laserem na wlasna reke. No i trzeba jeszcze miec te plany w formie elektronicznej :P
Pozdr Jakub
Reply to
Jakub_RC

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.