dwuplat a'la ultimate

Witam
czy kto¶ ma jaki¶ podobny model ? chodzi mi o k±ty zaklinowania p³atów .
model elektryk okropnie narowisty . reaguje dos³ownie na ka¿dy ruch steru i
niestety nie za bardzo szybuje , mam trudno¶ci z ³adowaniem :(
Marek S
Reply to
Marek S
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Marek S" ...
Je¶li to "decholot", to spokojnie mo¿esz daæ wszystko na 0.
No, to chyba tak w³a¶nie powinno byæ. Mo¿esz ew. zastosowaæ 1) bardzo ma³e wychylenia, 1a) dual rate, 2) expo 3) lub 1a + 2
Pewnie z l±dowaniem :) ech, te "ogonki". Mój Christen Eagle lubi³ l±dowaæ na ok. 1/4 mocy silnika, a nie na zupe³nie zatrzymanym ¶migle. Do szybowania trzeba go by³o trzymaæ na wyra¼nie oddanym dr±¿ku. (szybowcowej doskona³o¶ci toto nie ma :)
Pozdrawiam,
Kaper
formatting link

Reply to
Kaper
Witam profil dwu wypuk³y do¶æ cienki . No i do¶æ ciê¿ki oczywi¶cie wykorzysta³em wszystkie ustawiani w aparaturze ale szukam optymalnego po³o¿enia p³atów . Trudno¶ci z l±dowaniem za szybko opada . Marek S
Reply to
Marek S

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.