Kto mi policzy MESem wsporniki?

Mam kilka wsporniczków ktorych jakoś nie mogę sam obliczyć klasycznie. Chciałbym to zlecić - może możecie mi poecić jakąś małą prężną firemkę. Potrzebuje kogoś kto mi wystawi fakturę lub wykona to pracujac na umowę o dzieło na własnym komputerze i oprogramowaniu. lokalizacja Warszawa - istotne bo chciałbym się spotkać osobiście.

Reply to
Paweł Mierzejewski
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.