Zakupy w USA - Kto mi sprowadzi taki model ?

Loading thread data ...
Reply to
Slawek Kaczynski

Czy ktoś moze już kupował coś za pośrednictwem tej firmy? Czy to nie jest jakaś ściema?

RW napisał(a):

Reply to
pyza1987

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.