Zakupy w Staufenbiel

Planuję zakupy w wyżej wymienionym sklepie i mam pytanie czy akceptują
e-kartę mBanku lub kartę Inteligo ?
Pozdrawiam Mariusz
Reply to
marjstan
Loading thread data ...
W artykule <op.s6kt7qjue1u2fy@compaq> marjstan napisał(a):
A gdzież on ten wyżej wymieniony sklep?
A czy pod adresami ze strony
formatting link
odpowiadają na pyanie zadane mailem?
KAcper
Reply to
Kacper Perschke
U¿ytkownik "marjstan" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:op.s6kt7qjue1u2fy@compaq...
Witam Inteligo akceptuj±
Grze¶
Reply to
egon
U¿ytkownik "marjstan" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:op.s6kt7qjue1u2fy@compaq...
Witam
Ja mia³em z nimi drobny problemie. Nie chcieli zaakceptowaæ karty BPH mimo ze nazywa³a siê interia i mia³a s³u¿yæ do p³atno¶ci przez Internet. Dopiero druga karta Millenium pomog³a. Ale ta millenium by³a 'wypuk³a' a ta interia 'p³aska'
Pozdrawiam MArek
Reply to
Totylkoja
Jak d³ugo czekali¶cie na przesy³kê? Zamówienie z³o¿y³em w czwartek (16.03). Wczoraj (20.03) pieni±dze zesz³y z konta. Kiedy mogê siê spodziewaæ siê przesy³ki?
Grze¶
Reply to
egon
Ja jeszcze czekam. Zamówienie złożyłem w poniedziałek 13.03, pieniądze zeszły w środę 15.03. Ktoś kiedyś tu pisał, że czekał tydzień, więc może dzisiaj...
Reply to
mian
Hej
to zalezy czy wybra³e¶ przesy³kê poczt± czy kurierem. Sprawdzone przeze mnie wielokrotnie:
poczta - do 2 tygodni (z regu³y s± to 2 tygodnie) kurier (UPS) - 2 dni.
ró¿nica w kosztach przesy³ki rzêdu 7 ?
Reply to
mRqS
Cze¶æ Nie zauwa¿y³em tam opcji wyboru typu przesy³ki. Doliczyli do ceny towaru 12,90 euro i tyle. Czekam dalej :-(
Grze¶
U¿ytkownik "mRqS" <mrqs@USUNTO_buntownik.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:e0105d$1bk$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Reply to
egon
Dzisiaj po po³udniu kurier przyniós³ paczkê, a w niej MX-12 :-)) Czeka³em w sumie 9 dni 16.03-25.03).
Pozdrawiam Grze¶
U¿ytkownik "dzozi" snipped-for-privacy@o2.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:e03959$l1j$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Reply to
egon

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.