Zakupy w USA raz jeszcze.

Witam!
Mam pytanie do osób które robi³y zakupy w USA przez Internet ...i mia³y
pecha zap³aciæ c³o ;-(((
W jakiej wysoko¶ci c³o naliczali, je¿eli paczka "wpad³a" w rêce dociekliwego
celnika ?
Ile procent wiêcej trzeba by³o dop³aciæ i jak wygl±daj± wtedy formalno¶ci.
Muszê kupiæ parê rzeczy w USA, za oko³o 200$. Przesy³ka lotnicza
(nie mam nerwów czekaæ 6 tygodni na paczkê wys³an± drog± morsk±)
Czy kto¶ kupowa³ mo¿e w takim sklepie:
formatting link
?
Pozdrawiam
Marek
GG:1299639
***
formatting link
***
Reply to
Marek
Loading thread data ...
Trzeba dop³aciæ conajmniej VAT 22%. C³o zale¿y z kolei od tego jak zostanie sklasyfikowana zawarto¶æ paczki. Jak np. ostatnio mia³em "wpadkê" celn± z pakietem Li-Po. To c³o wynios³o 5%. Je¶li Twoja paczka stanie siê przedmiotem zainteresowania celników, to zamiast przesy³ki dostaniesz zawiadomienie z Urzêdu Celnego. Najpierw trzeba tam pojechaæ z dowodem osobistym i t³umaczeniem faktury, aby z³o¿yæ w ten sposób zeznanie o zawarto¶ci paczki. Pewnie nie bêdziesz mia³ faktury, wiêc pojedziesz z dowodem i zawiadomieniem, które dosta³e¶. Na miejscu z³o¿ysz na pi¶mie deklaracjê zawarto¶ci. Dostaniesz odpowiedni druk w okienku. Po z³o¿eniu deklaracji lepiej wrócic do domu i pojechaæ nastepnego dnia, zamiast czekaæ na miejscu parê godzin na oclenie i wystawienie SAD-u. W moim przypadku nastêpnego dnia musia³em siê zg³osiæ do kasy i powo³uj±c siê na nazwisko odbiorcy ui¶ci³em op³atê i odebra³em przesy³kê. W sumie nie op³aca³o siê, bo ³±czny koszt by³ przez to praktycznie taki sam, jakbym kupi³ ten pakiet w jednym z warszawskich sklepów modelarskich. Dosz³a mi jedynie strata czasu :( Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Witam,
Jakby co to polecam:
formatting link
(w³a¶ciciel) wysy³a paczki z adnotacj±: "20$ - czê¶ci do zabawek". Przesy³ka nawet 5$ w dwa tygodnie :) ______________ pozdrawiam Krzysztof Hilbrycht
formatting link

Reply to
krall (khpmodel
Ta kanadyjska firma:
formatting link
zani¿a koszt przesy³ki w opisie, zgodnie z wytycznymi jakie podasz w shipping instructions. Przesy³ka w kilka dni. Nie pamiêtam kosztu ale do¶æ tanio. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Witam! Dziêki za odpowied¿. ...
Z tymi adresami wszystko ³adnie i piêknie ale ... nie maj± w tych sklepach serw Futaby, szukam 3010 i nie maj± Battery Backer... ;-(((
formatting link
Pozdrawiam Marek GG:1299639 ***
formatting link
***
Reply to
Marek
Jesli zostaniesz wezwany do urzedu celnego, to na miejscu powiedz ze nie chcesz tej paczki i zeby ja odeslali do nadawcy. Po kilku dniach powinienes ja dostac poczta do domu, bez zadnych dodatkowych oplat.
Reply to
KubaClod
Użytkownik Marek napisał:
Przecież wysyłają paczki jako prezenty bez podania wartości ???!!!
Możesz tak sam sobie zamówić .....
Andrzej
Reply to
Andrzej Hołowacz
Owszem - wysylaja jako prezent, zalaczaja specyfikacje bez cen, ale............ dolaczaja deklaracje celna, na ktorej sa podane kategorie celne i wartosc towarow w tych kategoriach.
Skad wiem??? W poniedzialek ide odbrac przesylke z cla....
Reply to
Krzysztof J. Choroszko
Czy to oznacza, ze kazda przesylka w TH zostanie oclona?
Reply to
Lukasz Stela
poki co 3/8 w tym roku. Ale chyba mocno powyzej 100$ prawie zawsze.....
Reply to
Krzysztof J. Choroszko
Uzytkownik "Krzysztof J. Choroszko" ...
Trafienie/nietrafienie paczki na clo to wedlug mnie czysto stochastyczne doswiadczenie. Co prawda pewna dodatnia korelacje miedzy wartoscia paczki, a prawdopodobienstwem jej oclenia daje sie zauwazyc. Ale z mojego doswiadczenia z TH zdarzaja sie paczki np. >200USD dochodzace z marszu, ba, "rozbebeszone" i oklejone tasma przez celników. A zdarza sie, ze dla 50dolarowej zapraszaja do zlozenia wizyty i uiszczenia cla oraz VATu.
Zreszta to samo jest z innymi zamorskimi sklepami.
Chyba teraz powinno byc lepiej z art. kupowanymi w UE, ale jakos tak sie sklada, ze zwykle ceny sa te same (tylko w EUR a nie w USD), a i wysylka porównywalna lub drozsza :(
Pozdrawiam.
Kaper
formatting link

Reply to
Kaper
Witam Odebrałem niedawno paczkę z aku ,koszt zakupu 104$ +10$przesyłka no i do tego UC doliczył 140zł Wojtek
Reply to
Wojtek-mawwo

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.