Odp: [RC] Ilsan Extra 300s - opinia

U¿ytkownik Marek Kowalski snipped-for-privacy@tszepak.tszepak(wywal).prv.pl> w wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych napisa³:ch6bg6$ll0$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Tak, dok³adnie to. Typowe objawy przeci±gniêcia. Tym modelem nie da siê siadaæ jak spadochronem, spróbuj wytracaæ prêdko¶æ tu¿ nad ziemi±.
Reply to
Renart F.
Loading thread data ...
Jednak mam wra¿enie, ¿e ten model zanim zerwie strugi na p³acie przestaje reagowaæ na stery. Nie spada jak ceg³a. Leci "niesterowany" poziomo i potem korkuje. Pilot ma do¶wiadczenie na akrobatach, co nie znaczy, ¿e nie móg³ pope³niæ b³êdu. Ale typowego zachowania modelu w przeci±gniêciu nie by³o widaæ. Mo¿e to jaka¶ ukryta wada aerodynamiczna? Model "nr 2" wykona³ kilka bardzo udanych l±dowañ na sporej szybko¶ci i by³o OK. To fakt.
MarekK
Reply to
Marek Kowalski
Witam,
Mozliwe, ze to nie jest defekt tego modelu, bo na niskiej wysokosci antena nadajnika i odbiornika moga byc do siebie rownolegle ulozone i wtedy model jest w przestrzeni, gdzie nie docieraja fale radiowe z nadajnika. Sprobuj przy podejsciu do ladowana trzymac nadajnik w pozycji pionowej (tzn. tak, aby antena byla pionowo). Koncowka anteny odbiornika takze powinna zwisac swobodnie i nie byc prosto rozciagnieta na calej dlugosci. A swoja droga nie jest trudno oderwac strugi przy ciezkim modelu z profilem symetrycznym, zwlaszcza, ze nizej nad ziemia moze sie tworzyc cos w rodzaju poduszki powietrznej, ktora dodatkowo wyhamowuje model.
Pozdrawiam,
Szymon
Reply to
Szymon_Shaggy
Użytkownik Szymon_Shaggy napisał:
nie wprowadzaj czlowieka w blad anteny bedace rownolegle do siebie beda pracowaly prawidlowo (wyjatek - jedna antena dokladnie nad druga)
jesli mialbym szukac przyczyn takiego zachowania modelu sprawdzilbym czy przypadkiem baterie sie nie wyczerpaly. po takim "przyziemieniu" sprawdzic czy reaguje na stery bez ladowania
Reply to
AlexY
Cytuje fachowca wypowiadajacego sie w artykule pt: "Nauka pilotazu modelami RC":
"Antenê mo¿esz przymocowaæ uko¶nie do statecznika pionowego - wtedy na koñcu anteny umocuj odcinek gumy i dopiero gumê do statecznika. Unikniesz w ten sposób uszkodzenia przewodu (czêsto niewidocznego przez izolacjê). Inna metoda to u³o¿enie wzd³u¿ (wewn±trz - na zewn±trz) kad³uba - koñcówka (ok. 20 cm) zwisa pod ogonem. Polepsza to odbiór w skrajnie niekorzystnych warunkach, np. niski dolot do l±dowiska. Warto wiedzieæ, ¿e antena jest najskuteczniejsza prostopadle do swej osi. "
PZDR,
Szymon
PS: Poszukam jeszcze ciekawego rysunku "namacalnie" obrazujacego jak to dziala.
Reply to
Szymon_Shaggy
Proponujê D. J. Bem "Anteny i Fale", tam masz wiêkszo¶æ dipoli rozrysowanych dla najró¿nijszych przypadków (jedno-, dwu-, wielodrogowo¶æ, prostopadle, równolegle etc).
Tak swoj± drog± to model na podej¶ciu do l±dowania w wiêkszo¶ci przypadków nie jest dalej ni¿ 100m, a nadajnik tylko z jednym segmentem daje przynajmniej 30m zasiêgu.
Reply to
Skazoo Bemowo ErCe
[ciach]
Panowie, z ca³ym szacunkiem, ale nie jestem "newbie". Na tym samym sprzêcie nadajnik-odbiornik-akusy, inne modele przelata³y min. kilkaset godzin i lataj± po obu katastrofach dalej bezproblemowo. Inne moje hobby to elektronika, wiêc aku, przewody, serwa raczej by³y dobre. Niedopatrzenia i z³o¶liwe przypadki mog± siê zawsze zdarzyæ, jednak na zw³okach nie znalaz³em ¿adnych takich symptomów. Jestem prawie pewien, ¿e kontakt radiowy z modelem w obu przypadkach by³ do momentu zbierania szcz±tków. Zada³em problem, poniewa¿ nie spotka³em siê z sytuacj±, ¿eby model po przekroczeniu pewnej krytycznej szybko¶ci lecia³ a nie reagowa³ ju¿ na stery. Wydaje mi siê to mo¿liwe. Próbujê dociec przyczyn. Inne wydaj± siê nieprawdopodobne. Je¿eli co¶ zdarza siê kolejno dwa razy w identyczny sposób, to mo¿e jest jaka¶ w tym regu³a. A mo¿e to nieutulony ¿al zak³óca mi logiczne my¶lenie?
MarekK
Reply to
Marek Kowalski
Moze najprosciej po odbudowaniu modelu(zrobil bym tak odrazu - choc bedzie tu przydatna umiejetnosc wyciagania modelu z korkociagu =] ) sprawdzil bym jak model zachowa sie na duzej wysokosci przy malej predkosci - takiej jak przy ladowaniu. Jak utrata kontroli a model leci - to juz wszystko jasne - ten model tak ma. Jak nie to mozna wtracic fakt iz to nie jest nad ziemia lub podjac walke z zakluceniami.
Wszystko jest mozliwe =P
Ale jesli wiadomo ze na 99%(nigdy nie ma 100% =) ) ze to nie problem zaklucen/utraty_zasiegu oraz ze pilot jest doswiadczonym modelarzem ktory nieraz latal podobnymi modelami tego typu to smialo mozna zalozyc ze "ten model tak ma". Taka jest moja opinia.
P.S.: W sumie to by sie zgadzalo, najpierw jest utrata kontroli(mala skurtecznosc powierzchni sterowych przy takiej predkosci) potem nastepuje przeciagniecie(chyba ze uda sie odleciec i zrobic kolejne podejscie) i krecik rece zaciera. - takie moje przemyslenie...
Reply to
Doman
Użytkownik Szymon_Shaggy napisał:
zle zrozumiales co autor mial na mysli piszac "antena jest najskuteczniejsza prostopadle do swej osi" jest to sluszne, oznacza to ze najlepiej jest jesli druga antena jest w linii prostopadlej do osi, ale nie ze ma byc prostopadle, byloby to bledem, charakterystyka promieniowania anteny jest taka ze tam gdzie bedziesz celowac antenka swojego nadajnika bedzie najmniejsze natezenie pola i tak samo antena odbiornika najgorzej bedzie odbierac sygnal nadawany z miejsca w ktore jest "wycelowana". dlatego najlepiej antene poprowadzic w 2-ch plaszczyznach a nie po linii prostej
Reply to
AlexY
Użytkownik Marek Kowalski napisał:
zasugerowalem sie objawami i stwierdzeniem odnosnie fachowosci obslugi, uznalem ze poznaliscie mozliwosci modelu i znacie jego wlasciwosci lotno/nielotne :)
to moze prosciej, jesli ladowanie bylo w miare blisko pilota to moze bylo widac ze stery sie ruszaja a model robi swoje, to wybitnie oznacza brak sterownosci
Reply to
AlexY
No, tak, gdybym widzia³ ruchy sterów i brak reakcji modelu, to nikogo bym o nic nie pyta³. Sam stwierdzi³ bym, ¿e to co przypuszczam i sugerujê jest faktem. Model ma spore obci±¿enie powierzchni i musi lataæ szybko (a robi to niekiepsko). Podej¶cie musi byæ na odleg³o¶ci, przy której nie widaæ wychyleñ sterów. Chcia³em poprostu wiedzieæ, czy jest mo¿liwe, ¿e model nie jest jeszcze w przeci±gniêciu a stery praktycznie s± ju¿ nieskuteczne. My¶lê, ¿e co¶ takiego jest mo¿liwe. Mo¿e wynikaæ np. z niezbyt "lotniczego" profilu p³ata albo jaki¶ rzadkich zjawisk - typu niepo¿±danego sprzê¿enia (jak w elektronice np.). Zwykle siê nie zdarza, ale czasem tak. Wychylenia sterów by³y ustawione na nieco wiêksze, ni¿ zaleca³ producent. "Na szybko¶ci" dzia³a³y poprawnie.
PS. Po trymowaniach i regulacjach zawsze sprawdzam zachowanie modelu na ma³ych prêdko¶ciach przy zachowaniu du¿ej wysoko¶ci. Tym razem nie uda³o siê, bo model nie doczeka³ :(
MarekK
Reply to
Marek Kowalski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.