Zakupy w Tower Hobbies

Witam!
Mam pytanie do osób które kupywa³y co¶ z Tower Hobbies.
Jak wygl±da sprawa zakupu?
Czy s± problemy z wysy³k± do Polski ?
Czy p³atno¶æ odbywa sie poprzez podanie nr karty kredytowej ? czy te¿ jest
inne rozwi±zanie ? ( No bo chyba nie za zaliczeniem pocztowym ;-) )
No i czy Urz±d Celny dopomina siê o swoj± "nale¿no¶æ" ?
Pozdrawiam
Marek
GG: 1299639
Reply to
Marek
Loading thread data ...
Sorki za posta ... w archiwum s± odpowiedzi ;-)
Reply to
Marek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.