Kto zrobi rdzenie ze styropianu - profil NACA 2418

Witam serdecznie wszystkich modelarzy o mocnych nerwach, bo mi wczoraj
pu¶c³y.
Szukam, normalnego, uczciwego, s³ownego, kompetentnego czlowieka ktory
wykona dla mnie rdzenie ze styropianu.
Ok 10 sztuk.
Na dodatek musi sluchac co sie do niego mowi, a nie tylko przytakiwac z
têpym wyrazem twarzy.
Musi umiec czytac rysunki techniczne na poziomie siedmiolatka i dobrze
by bylo jak by potrafil rozpoznawac cyferki
Musi odbierac telefony i odpowiadac na poczte elektroniczna.
I nie powinien wciskac kitu i opowiadac mi ze ma problemy z w³asnym
kotem, albo kotem s±siadów.
Powaznie pytam.
Zainteresowanych prosze pisac na snipped-for-privacy@wp.pl
Pozdrawiam.
PS.
Niech wam nawet przez my¶l nie przejdzie Pan Leszek P. Ktory ma podobno
telefon o numerze: 0604 905 283
Nie mam ochoty o nim s³yszeæ i basta.
I niech mi nie pisze zaden modelarz, ze Pan L.P. zrobil dla niego
wspanialy kawa³ roboty, a ja to jestem
wie¶niak z kompleksami i sie czepiam.
Reply to
Bochynski, Janusz
Loading thread data ...
U¿ytkownik Bochynski, Janusz snipped-for-privacy@domdata.com w wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych napisa³: snipped-for-privacy@mailserver.domdata.depfa-it .com...
Wycinali¶my parê rzeczy - nawet z sukcesami. Ale po postawieniu takich warunków wymiêkam.
Reply to
Renart F.
Witam,
U¿ytkownik "Bochynski, Janusz" snipped-for-privacy@domdata.com napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@mailserver.domdata.depfa-it.com...
Pan Leszek P. przez ok ~2 miesiace mnie zwodzi³ w kwesti wyciêcia 4 p³atów, ¿eby w koñcu ca³kowicie mnie oleæ i zaprzestaæ odpowiadaæ na maile, a na jego stronie allegro by³o, ¿e mo¿esz mieæ dowolny profil nawet na drugi dzieñ, skandal. Bardzo mi³y i kulturalny "pan". Je¶li s± chêtni, to s³u¿ê odpowiedzni± korespondencj±. Dodam, ¿e od koñca pa¼dziernika do dnia dzisiejszego próbujê doprosiæ siê u kogo¶ o wyciêcie skrzyde³... rezultat nie jest pewny.
pozdrawiam, qrdl
ps. równie¿ proszê o namiary na kogo¶ powa¿nego... albo kogo¶ kto sprzedaje odpowiednie maszyny do ciêcia styro...
Reply to
qrdl
witam Prosze o kontakt na priv snipped-for-privacy@poczta.fm GG-2734529 501-743-567
Reply to
mawwoWYTNIJTO
Jestem osoba ktora wycinala te rdzenie...I moze zapytam inaczej...Czy rysunek , ktory Pan przeslal do pana Leszka.P byl rysunkiem tego profilu ktory Pan chcial? ???Nie mam tego przed oczami, ale postaram sie wyjasnic...Plik do plotera zostal stworzony na podstawie Panskiego rysunku, poniewaz program tnacy nie dawal mozliwosci wyciecia tak natarcia jak Pan chcial i niemozliwym bylo uzycie profilu z bibliotek. Do glowy by chyba nikomu nie przyszlo aby przyslac rysunek wykonawczy gdzie profil nie odpowiada temu co ma byc wynikiem ciecia...Prosze jeszcze raz sprawdzic rys. ktory Pan nadeslal a profil jaki zostal wyciety..to dokladnie to samo
Reply to
rapier
Ja wiem, ¿e ni ekopie siê le¿acego. Ale dobrze ci tak. ;) Trzeba by³o pytaæ siê znanych ci kolegów to by¶ tak d³ugo nie czeka³ a na koniec by¶ siê jeszcze napi³ z okazji nowych skrzyde³ek.
Reply to
invalid unparseable
Witam,
U¿ytkownik "Tomasz 'Cypis' Gêbala" <funfly_N_O_S_P_A_M snipped-for-privacy@special.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:cuqguk$8jl$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Tomku :-) Ja po prostu nie wiem kto siê takim czym¶ bawi, tzn. jestem "fanem balsy", a tutaj nagle tak mnie tknê³o :-). Poza tym pisa³em na grupie, tutaj, jednak bez wiêkszego odzewu, wiêc pomy¶la³em, ¿e jak kto¶ ju¿ w domu sobie co¶ skrobnie, to wy³±cznie na swoje potrzeby i pewnie tego nie lubi jak diabli :-). Z drugiej strony pomy¶la³em, ¿e je¶li kto¶ sie dekalruje na allegro, ¿e profesjonalnie, ¿e firma, ¿e nowoczesne CNC, na 2 dzieñ, etc., to dlaczego mia³bym nie daæ troszkê zarobiæ, ¿eby mu siê zwróci³a inwestycja, zamiast utrudniaæ i molestowaæ kolegów.... Ale co¿, jestem bogatszy o nowe do¶wiadczenia, pan L.P. nie do¶æ, ¿e za¶piewa³ - jak dot±d - najwiêksz± cenê (mo¿e tym mnie chcia³ odstraszyæ :-), to jeszcze nie raczy³ siê wywi±zaæ z obietnic sk³adanch mailem i telefonicznie . Na rynku jest 5 firm modelarskich na krzy¿, a potem niektórzy siê dziwi±, ¿e jest tak kulawo, jak jest - zreszt± temat by³ wa³kowany, a ja przekona³em siê, ¿e kilka postów, które traktowa³em jako konfabulacje, mog³o opisywaæ najprawdziwsze fakty :-)
pozdrawiam, qrdl
A napiæ to ja siê mogê z Kolegami zawsze i wszêdzie, tzn. jak mi przejdzie angina ;-)
Reply to
qrdl
;) Dawaj na priv. Jako¶ siê dogadamy ;) Tanio ciê to nie wyjdzie ale za to jak przyjemnie :D
Reply to
invalid unparseable

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.