Kiedy jaki model

Witajcie
Nawiazujac do dyskusji (odwiecznej :-)) elektro czy spalinka pozwolcie ze
podziele sie z Wami moim sposobem wykorzystywania modeli:
DUUUUzo czasu i dobra termika - szybowiec i start z gumy
duzo czasu i nie tak dobra termika - elektroszybowiec
sporo czasu i brak termiki - spalinowa Cessna (2,5ccm)
dowolnie krotki czas wolny i dowolnie zla pogoda - latajace skrzydlo EPP z nap.
elektrycznym
W ten sposob jestem z mojego punktu widzenia optymalnie przygotowany do
zaspokojenia nalogu latania :-)
Pozdrawiam wszystkich
Alex
Reply to
Alex
Loading thread data ...
Kiedy¶, pewnie nied³ugo, te¿ siê dorobiê modelu na ka¿d± okazjê :) Pozdrawiam, Robert P.S. Jak nie rozbijê spalino-akrobata, to nastêpne bêdzie elektro-lataj±ce skrzyd³o. Zresztê je¶li rozbijê to te¿ :) Zachorowa³em na nie jak polata³em chwilê Twoim ;)
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Skrzyde³ka s± fantastyczne :) bardzo zwrotne i nies³ychanie gleboodporne :) Moje skrzyd³o potrafi na pe³nym gazie lataæ przez ponad 45 minut :D, a do powolnych i grzecznych latade³ek nie nale¿y :)
Reply to
Skazoo Bemowo ErCe

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.