Kiedy latacie?

Witam! Jestem pocz?tkuj?cy modelarzem i to pytanie mo?e byc banalne
dla niektórych z was. PYTANIE: Latacie ca?y rok? Co powiecie o lotach
w zim?. (szybowiec? ?miglak?) Spotka?em si? z wieloma opiniami (jedni
s? za drudzy przeciw) Co wy o tym s?dzicie? KIEDY WY LATACIE?
Reply to
Bartek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.