Krzywa gazu w MX 16S

Witam
Czy jest mozliwosc ustawienia krzywej gazu w MX16S... ALE dla
samolotu ! Jakos nie moge sie doczytac w instrukcji lub takiej
mozliwosci dla samolotow w tej aparaturze nie ma (??) ... :(
Pozdrawiam
Alehar
formatting link
Reply to
alehar
Loading thread data ...
U¿ytkownik snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:6dd5feef-3901-41d3-b672-
Drogi Aleharze ;-) powiem szczerze nie pamiêtam ju¿ jak to tam u Ciebie wygl±da, ale podej¿ewam, ¿e na pewno mo¿na ustawiæ prost± 3-punktow± ( po³o¿enia przy dr±¿ku minimum, po³o¿enie przy dr±¿ku po ¶rodku, po³o¿enie przy dr±¿ku max ). Musisz tego poszukaæ w menu kalibracji serw i ustawiæ to po porstu dla serwa odpowiadaj±cego za gaz. Byæ mo¿e jest mo¿liwo¶æ ustawienia 5-punktowej krzywej, ale raczej w±tpie.
Pozdrowienia, Tomek
Reply to
Vex

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.