MX-16s

Witam!
Poszukujê ¿yczliwej osoby, która pode¶le mi instrukcjê w jêzyku polskim,
najlepiej w formie elktronicznej... Pojawi³a siê ju¿ w naszym jêzyku (ka¿dy
dealer pisze, ¿e tylko u niego jedyna s³uszna, autoryzowana przez
Graupnera). Niestety zaskakuj±cy jest dla mnie (dopiero rozpocznam przygodê
z modelarstwem i jestem nowicjuszem w ¶rodowisku modelarzy) brak ¿yczliwo¶ci
u sprzedawców. Nabieraj± wody w usta je¶li aparatura nie by³a kupiona u
niego.. A w koñcu ka¿dy przy okazji jest przecie¿ modelarzem. Sk±d ten brak
solidarno¶ci?
Proszê o pomoc, je¶li kto¶ ma tê instrukcjê.
Pozdrawiam
Grzegorz z £odzi
Reply to
grzest
Loading thread data ...
Zasada jest prosta. Serwis posprzeda¿ny i gratisowy tam gdzie zostawiasz pieni±dze. Dziwisz siê ?Ja kupi³em u X a ty masz siê wysilaæ i dostarczyc mi to co X powinien by³ zrobiæ.
Reply to
Roh
No chyba sie nie rozumiemy, albo dopiero co zgoli³e¶ pejsy...
Sprzêt kupiony za granic±, gdy jeszcze nie bylo z polsk± instrukcj±, ani nawet z angielskim menu.....
Teraz s± w Polsce. Jemu nie powinno zale¿eæ, bo i tak ma obowi±zek dostarczaæ polsk± instrukcjê do sprzedwanych aparatur... To nie ¿aden GRATIS, ani uprzejmo¶æ sprzedawcy. Musi posiadaæ tak± instrukcjê i ju¿.
To czy mnie j± da to rzeczywi¶cie jego dobra wola, której brak z niezrozumia³ych dla mnie powodów.
Pozdrawam
PS ciekawe, dlaczego nikt nie robi takich scen z MX-12?....
Reply to
grzest
Rozumiemy siê dobrze.Równie dobrze jak zagoi³ mi sie sznyt po obrzezaniu a pejsy zawijam na uszy -by by³a jasno¶c sytuacji. Dobrze ci kolego idzie jak na pocz±tek ! Tak trzymaj ! Ten styl podej¶cia to ju¿ klasyka pomiêdzy Bugiem a Odr± .Nie ma wprawdzie instrukcji ale prawie jest ¯yd !!No to za pejsy i mac± parcha !
A musi posiadaæ dla swoich klientów -tak mówi Pismo ! Zreszt± jak ju¿ mnie zdemaskowa³e¶ jak gestapowski pies ¯yda w zakonie to jeste¶ inteligentny oraz przebojowy i poradzisz sobie sam z tym radyjkiem .Ja u¿ywam RUM. Pa !
Reply to
Roh
Pewnie, ¿e sobie poradzê.
Liczy³em jedynie na pomoc. By³oby mi ( i ka¿demu w takiej sytuacji) poprostu ³atwiej, gdy¿ nie wywa¿a siê otwartych drzwi..
Jedynie, jak zauwa¿y³e¶, tu, miêdzy pomiêdzy Bugiem a Odr± to klasyka takie drzwi zatrasn±æ komu¶ przed nosem...
Pos³uchaj sam siebie cz³owieku... Twój styl ciê demaskuje.
Reply to
grzest
... szlag może trafić człowieka , ludzie opamiętajcie się PONOĆ MODELARSWTO to przyjemość i HOBBY, skąd u Was tyle zajadliwiści i nienawiści, przecież FORUM ma pomagać, a nie obrzucać się błotem. Jak nie z powodu informacji nt. Pikniku w Nowym Targu to byle inna okazja. Panowie trochę opamietania i życzliwości.
Pozdrawiam Zdzisław
----- Original Message ----- From: "grzest" snipped-for-privacy@friko2.onet.pl> To: snipped-for-privacy@newsgate.pl Sent: Sunday, March 11, 2007 11:54 AM Subject: MX-16s
---------------------------------------------------------------------- Jestes kierowca? To poczytaj! >>>
formatting link
Reply to
Tramp
Cześć,
ale Ty zdajesz się nie zauważać, że otwarcie drzwi kosztuje...
Wyobraź sobie, że firma sprzedająca w Polsce takie nadajniki w ilości rocznej pewnie dającej się policzyć na palcach jednej ręki, zainwestowała i to pewnie nie mało w tłumaczenie instrukcji. I czy to dużo wyobraźni trzeba, by się domyśleć czemu oni akurat takim co ich omijają (czytaj bojkotują) by kupić o może kilka euro taniej za którąś tam granicą, nie chcą robić prezentów? Dzięki takim jak Ty, sprzedają tak mało i dlatego pewnie są drodzy, dlatego mogą rozłożyć koszty tłumaczenia instrukcji na tak niewiele sprzedanych nadajników.
Kupując "gdzieś tam", może taniej musisz wpierw przeanalizować za i przeciw. Ale Ty chciałbyś podwójnej "satysfakcji" - ale jestem cwaniak - mam o xx taniej. A zaraz potem - znów to błogie uczucie - a i jeszcze kogoś wyrolowałem i mam instrukcję za friko. Oj jakże to polskie... (a może jednak żydowskie?).
Pozdrawiam Piotr
formatting link

Reply to
Piotrp_de
Tu wracamy do pejsów....
Prawo i tak ich do tego obliguje...
No i przedstawi³e¶ swój tok rozumowania..... Jeste¶ pierwszym, który wspomnia³ tu o satysfakcji, kasie....
Có¿, wariat nie wie, ¿e jest wariatem.... Ju¿ wiem z kim mam do czynienia. Dziêkujê, proadzê sobie sam obroñco ucie¶nionych...
Reply to
grzest
Przepraszam kolegê, ¿e by³ ¶wiadkiem pyskówki tak niskich lotów... Poprosi³em tylko o pomoc, a pos±dzony zosta³em o cwaniactwo... Widaæ to towarzystwo nie dla mnie......
Reply to
grzest
to norma tu na grupie hehe ........ bogowie buahahahaha zadnych konkretnych info tylko przepychanki .....
swoja droga Grzest jesli dopiero wchodzisz w temat to ktos moze z okolic bardziej zyczliwy pomoze ci zaprogramowac radio .. nie powinno byc problemow.....pozniej juz nie bedziesz zagladal do instrukcji
Reply to
jaca99
Jak ju¿ zakoñczê budowê i bêdê chcia³ oblataæ postaram siê kogo¶ do pomocy/oblatania/nauki na kablu. Narazie ujarzmiam symulator.
Przegryzam siê przez instrkcjê.... Do lata i tak nie skoñczê budowy... ARF-y w stylu trenerka mi nie podchodz±... Samemu to tamemu ;)
Dziêki za ¿yczliwy akcent... :)
Reply to
grzest
Jasna sprawa.Ty sugerujesz, ¿e pejsy, ¿e siê niemal nale¿y skoro maj± bo mieæ MUSZ¡. Skoro maj± a nie daj± to s± scyzorykiem b³ogos³awieni a wszyscy co to rozumiej± to nie rozumiej± ciebie. Skoro kasiorka nie ma znaczenia to we¼ instrukcjê i daj do t³umaczenia. Poznasz wtedy od kuchni to co ci tak zalatuje mamon± .Tyle ,ze twoja pachnie a cudza ¶mierdzi. I naprawdê nie wiesz z kim masz do czynienia! Zaprawdê powiadam ci -nie wiesz ! Nastêpnie za friko ka¿demu chêtnemu posy³aj a od tego ¶wiat bêdzie lepszy! Ale i tak mi³o jest, bo jest z kim popyskowaæ a nie w kó³ko balsa,depron ,laminaty-takie sraty-pierdaty .Ci±gnij w±tek albo smugê -do wyboru ! PS. Rodzina Radia M to twoi krewni ? Tak mi to jako¶ genetycznie pasi. Rodzina Radia RC to na pewno nie .
Reply to
Roh
... sk±d u Was tyle zajadliwi¶ci i nienawi¶ci, przecie¿
Nie wiem o czym mówisz kolego.
CWDC (cytaty wiod±ce do celu)
pytanie: A w koñcu ka¿dy przy okazji jest przecie¿ modelarzem. Sk±d ten brak solidarno¶ci?
odpowied¼: Zasada jest prosta. Serwis posprzeda¿ny i gratisowy tam gdzie zostawiasz pieni±dze
Wniosek wysnuty przez pytajacego na podstawie otrzymanej odpowiedzi: No chyba sie nie rozumiemy, albo dopiero co zgoli³e¶ pejsy...
Nie do¶æ ,¿e obja¶niam leszczowi co jest papu a co przynêt± na haczyku ( t³umaczê jak to jest w handlu i to nie tylko w Polsce-instrukcje u¿ytkowania s± produktem sprzedawanym jak wyka³aczki tyle, ¿e nie pakuj± po 100szt... ). Jeszcze jakie¶ fryzjerskie ¿aluzje ! Sieje wiatr i zbiera burzê !
Nie b±d¼ ckliwy w ocenie ¶wiata.
Reply to
Roh
Witam czytaj±c ten post poczu³em ogromny niesmak . Zalecia³o okropnym smrodem .......... za mi za poniektórych Polaków wstyd . Antysemityzm , ma³ostkowo¶æ itp. . Mam nadziej ze z osobnikiem grzest siê nie spotkam bo na pewno nie podam mu rêki . Ja uwa¿am siê za Polaka i jak mnie uczono z historii to byli¶my narodem tolerancyjnym , wielonarodowym . A teraz od razu ¿yd i ju¿ fe a cholera ucz siê od nich, kupi³e¶ cos taniej i chcesz od innych cos wy³udziæ - uczciwy psiakrew , a mo¿e zaproponowa³e¶ ze kupisz to t³umaczenie ? raczej w±tpiê . A z innej beczki ilu by³o wybitnych Polaków ¿ydowskiego pochodzenia ? i nie tylko ¿ydowskiego. Osobi¶cie znam polskiego Tatara którego ruski wywalili facet na medal i dobry kumpel . znam Niemca kolegê (oryginalny nie Polak ) i tez ch³op jest Ok . No ale nawet w tak szacownym gronie modelarzy mo¿e znale¼æ siê czarna owca . Ogólnie se cos kupi³ i se cos musi dostaæ ....... komunista psiakrew ....... Marek S
Reply to
Marek S
Cześć Marku,
takie wrażenie też mam. I smutny jest fakt, że niektórzy koledzy interpretują zwrócenie uwagi, że kradzione to nie tu, jako pyskówkę...
Pozdrawiam Piotr
formatting link
Reply to
Piotrp_de
Witam Piotr jak pamiêtam mieszkasz w Niemczech i czy na ka¿dym kroku kto¶ ci wypomina ze jeste¶ Polakiem ? jak znam Niemców to chyba nie ( no chyba niemiecka czarna owca jak grzest ) . Mnie to denerwuje u Polaków taka nici super spryt aby oszukaæ . Nadal przez takich postrzegani jestem w europie jak jeste¶my . Ale na szczê¶cie to ¼le wra¿enie siê zaciera bo normalni Polacy wyje¿d¿aj± i zmieniaj± potoczna opinie . Ale kiedy to nast±pi ?chyba nie do¿yje tych czasów . Marek S
Reply to
Marek S
pejsy = korzy¶æ, korzy¶æ.....
No a wy jak politycy. Có¿. Ka¿dy s³yszy to , co rozumie. Rzeczywi¶cie smutne.
Reply to
grzest
Nie znasz prawa. Polska instrukcja do sprzedawanego towaru to obowi±zek sprzedawcy.
Wdzisz kto jest leszczem?....
Nie masz nic do zaoferowania, a pierwszy siê odzywasz..... W Polsce za du¿o jest takich, co tylko pouczaæ innych potrfi±, dlatego skoñczmy ten temat.
Pozdrawiam.
Reply to
grzest
skoro tak dokladnie znasz prawo to czego jeszcze ty nie masz tej instrukcji. jak sam slusznie zauwazyles instrukcja do "sprzedawanego towaru" a ty takowego nie kupiles w polsce.
kolejna sprawa ze twierdzisz ze inni maja pejsy a to tobie bylo szkoda kilku zlotowek i pojechales sobie troche taniej za granice nadajnik kupic a teraz za zaoszczedzone pieniazki nie chchesz dokupic instrukcji tylko szkoda ci kaski i chcesz ja wysepic.
Reply to
SK

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.