Szukam osoby znajcej się na aparaturach RC, która pomogłaby w wyborze

Szukam osoby która pomogłaby mi w wyborze aparatury RC do modelu latającego.
Chodzi o to że czasami mozna skompletować aparaturę używaną np. na allegro.
ewentualnie w sklepach internetowych lub inne okazje.
W przypadku gdybym znalazł jakąs ofertę kontaktował bym się z tą osobą w
oczekiwaniu na poradę.
Oczekuję na poważne oferty, żartownisiom i pieniaczom dziękuję.
Pozdrawiam
Jerzy J
Reply to
cyfrac40
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.