Krzywa gazu w Futabie 9C

Mam ma³e pytanko
Czy Futaba 9C posiada mo¿liwo¶æ
ustalania krzywej gazu dla programu
samolotowego ?
Wiem ¿e tê funkcje posiada JR9x.
pozdrawiam
Przemo
Reply to
Przemys³aw Gembiak
Loading thread data ...
......U¿ytkownik "Przemys³aw Gembiak" napisa³ .......
formatting link
pozdrawiam,
kojot
Reply to
kojot

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.