Magazyny gazu ....

Gdzie mo¿na poczytaæ w necie nt. takiego rozwi±zania ?
Jakie s± op³aty za przechowywanie gazu w takim magazynie ?
Reply to
Tomasz
Loading thread data ...
"Tomasz" snipped-for-privacy@gazeta.pl wrote in news:d17atp$maj$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl:
Jezeli sie pytasz o pmg to lepiej chyba zajrzec do ksiazki Jacka Molendy "Gaz ziemny".
Reply to
Jaroslaw Berezowski
U¿ytkownik "Jaroslaw Berezowski" <jaroslaw snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:Xns961AD786DD254jaroslawberezowski@213.180.128.20...
Hmm... data wydania 1996 rok <nak³ad wyczerpany>. Do znalezienia tylko w fachowych bibliotekach a najpewniej w czytelniach. Niestety nie dla mnie - brak czasu na wyprawy do czytelni. Ma kto¶ ta pozycjê w postaci elektronicznej .... lub cos podobnego ale w necie ?
Tomasz <NOTO>
Reply to
Tomasz

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.