Kursy SolidWorksa w POlsce ??

Hej orientujecie siê mo¿e gdzie i kiedy w Polsce organizowane s± kursy
SolidWorksa ??
Pozdrawiam nasdak
Reply to
nasdak
Loading thread data ...
No nie os³abiaj mnie! Na kurs Painta by¶ siê nie zapisa³?
Konrad
Reply to
KA
Go¶ciu o co ci chodzi ?? Zadalem pytanie skoro nie zansz odpowiedzi to siedz cicho. To ¿e chce siê zapisaæ na kurs to nie znaczy ze nie zanm tego ¶rodowiska. Poprostu po takim kursie moge udokumentowaæ znajomo¶æ tego programu w swojej przysz³ej pracy.
NAs
U¿ytkownik "KA" snipped-for-privacy@b.c napisa³ w wiadomo¶ci news:ccqvd6$51j$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Reply to
nasdak
Jak tak ju¿ ci rozpaczliwie zale¿y na zostawieniu komu¶ pieniêdzy- to masz tu tych, co g³o¶no krzycz± na pl.com.cad:
formatting link
uczestnictwo w kursie dokumentuje tylko uiszczenie op³aty. Najlepiej zachowaæ fakturê, bo ona dokumentuje to dok³adniej. Jak chcesz siê przed pracodawc± czym¶ pochwaliæ, to mu powiedz: na takim obiekcie w takim mie¶cie stoi taki sprzêt. Jam go, nie chwal±c siê zrobi³. A kurs... wiesz gdzie mo¿na sobie wsadziæ.
Konrad
Reply to
KA
nasdak snipped-for-privacy@o2.pl napisał(a):
Np tu.
formatting link

Pozdrawiam WM
Reply to
Wlodzimierz

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.