Epidian 53 - Warszawa

Wiecie mo¿e gdzie w Warszawie mo¿na obecnie kupiæ ¿ywicê Epidian 53 +
utwardzacz Z1? By³ kiedy¶ taki sklep, zdaje siê przy ¯elaznej, ale nie wiem
czy jeszcze istnieje. Wielkie dziêki!
Pozdrawiam serdecznie,
Tomek
Reply to
Vex
Loading thread data ...
Witam Ja polecam sklep : Gaz-Bud
formatting link
01-044 Warszawa ul. Spokojna 15
Jest tam znacznie taniej niż na Lindleya ;) Pozdrawiam Papa_Romeo
Reply to
Papa_Romeo
Tak, bedzie na Lindleya - przed³uzenie ¯elaznej. Sklep nadal istnieje i z tego co s³ysza³em w ci±gu osttaniego czasu przeszed³ modernizacjê :)
Pozdraiwam Jacek
U¿ytkownik "Vex" snipped-for-privacy@wytnijto.hot.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:dua1t0$jmg$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Reply to
Jacek

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.