Książka

Witam, czy ma ktoś do sprzedania książke: "Elementarz młodego modelarza okrętowego" Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wa-wa.

1988 r. Smolisa Stefana prosze kontakt na priva

Pozdrawiam Dvc

Reply to
Mateusz
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.