Laurent (i cała reszta modelarz.com)

Loading thread data ...
Ale o co chodzi????????? Poczytaj od czego jest "historczne" pole status. WHOIS odpowiada kto jest właścicielem domeny, kontakt techniczny itd.
Reply to
Armand Olejko
kurcze
faktycznie domena modelarz.com nie działa ...:( a raczej na tej domenie znajduje się już coś innego..... i gdzie teraz znajdziemy te sklepy?????
PrzemoSto
Reply to
nova_blade
Wczoraj dostałem szereg mailowych powiadomień, że następuje chwilowa zmiana adresu: przykładowo subdomena:
formatting link
na
formatting link
a od dziś powinien również działać wariant: [cośtam].modelarz.net.pl
Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.