Li Poly - Li Ion?

Dlaczego tych drugich ogniw wogole niema? Znalazlem tylko jednego linka :
formatting link

T>
Reply to
tomla
Loading thread data ...
Na allegro sa nowe ogniwa Li-ion (te¿ cylindryczne, laptopowe) za 20z³ sztuka!
A u¿ywane mo¿na trafiæ nawet za 3z³ sztuka, kupi³em kilka sztuk i uda³o mi siê dobraæ podobne ogniwa (pojemno¶c, seria produkcyjna) na dwa 3 celowe pakiety. Zobaczymy ile toto pos³u¿y.... Jak siê oka¿e, ¿e jest to kompletna lipa, to kupiê te nowe LG
A na li-ion zdecydowa³em siê dlatego, ¿e 1. Tañsze od li-pol 2. Nikt mnie a¿ tak nie starszy, ze mog± wybuchn±æ 3. Mam ³adowarkê z programem do ³adowania li-ion (BC-100). Pewnie mo¿na by³oby tym programem ³adowac równie¿ li-pol, ale wolê nie wyzykowac (patrz punkt 2.)
Pozdraiwam Jacek
formatting link

Reply to
Jacek
U¿ytkownik "Jacek" snipped-for-privacy@SPAMinteria.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:4447f624$0$8049$ snipped-for-privacy@mamut2.aster.pl...
jakis link? Ja potrzebuje tak ze 25-30A puscic przez taki pakiet, wiec czy sa Li-Ion na taki prad?
T>
Reply to
tomla
U¿ytkownik "Jacek" snipped-for-privacy@SPAMinteria.pl napisa³ w wiadomoœci news:4447f624$0$8049$ snipped-for-privacy@mamut2.aster.pl...
te nie sa laptopowe.... wiêc cena jest doœæ typowa.
Pozdrawiam Darek
Reply to
Darek
witam. W Batimexie jest dość duży wybór różnych ogniw także wysokoprądowych
formatting link
z Krakowa Moja strona
formatting link
elektronika RC
----- Original Message ----- From: "Jacek" snipped-for-privacy@SPAMinteria.pl To: snipped-for-privacy@newsgate.pl Sent: Thursday, April 20, 2006 11:20 PM Subject: Re: Li Poly - Li Ion?
Reply to
A.Bodzioch
Szczególnie w okazyjnych cenach sa Li-pol w Batimexie -czysta okazja
Reply to
Marian
£adowarka BC-100 ¶rednio nadaje siê do ³adowania ogniw litowych. Tzn. ³aduje, ale nie do pe³nej pojemno¶ci. Jej algorytm polega na na dojechaniu do napiêcia 4,2V (o ile dobrze pamiêtam warto¶æ) i stop. Nie ³aduje ju¿ coraz mniejszym pr±dem przy sta³ym napiêciu. Im mniejszy pr±d ³adowania ustawisz, tym wiêcej ³adunku w³adujesz.
Tomek
U¿ytkownik "Jacek" snipped-for-privacy@SPAMinteria.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:4447f624$0$8049$ snipped-for-privacy@mamut2.aster.pl...
Reply to
Tomasz Rudnik
U¿ytkownik "Tomasz Rudnik" <tomasz.rudnik(removeit)@ata-int.com.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:e2a3dj$b7f$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
kurde no , a ja akurat mam bc-100, no zesz... ;-) Ale mi sie nie spieszy ja moge ladowac malym pradem.
T>
Reply to
tomla
U¿ytkownik "A.Bodzioch" snipped-for-privacy@krakow.enion.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:007301c66509$68b82f10$21058c0a@ABODZIOCH...
mozna z nich brac, a na stronce tego brak :-/
Reply to
tomla
witam. Internet jest nieograniczony można poszukać na stronie producenta albo tutaj trochę danych
formatting link
Pozdrowienia z Krakowa Moja strona
formatting link
Reply to
A.Bodzioch
U¿ytkownik "Tomasz Rudnik" <tomasz.rudnik(removeit)@ata-int.com.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:e2a3dj$b7f$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Tak, dobrze pamietasz.... No, niestety funkcjê zmniejszania pr±du muszê wykonywaæ w trybie manualnym ;).
A czy ³adowarki do li-ion tego typu (
formatting link
,
formatting link
) zmniejszaj± pr±d ³adowania wraz ze wzrostem (ew. osi±gniêciu 4,2V) napiêcia?
Pozdrawiam Jacek
Reply to
Jacek
U¿ytkownik "Darek" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomoœci news:e29r53$8n4$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
te nie sa laptopowe.... wiêc cena jest doœæ typowa.
A czym one siê ró¿ni¹ od laptopowych, oprocz tego, ¿e pojemnoœæ jest podana dla wy¿szych pr¹dów roz³adowywania?
Np. na stronie sanyo s¹ opisane ogniwa "laptopowe"
formatting link
co prawda sanyo nie podaje maksymalnego pr¹du roz³adowywania, ale przewiduje roz³adowywanie pr¹dem ponad 4A
Pozdrawiam Jacek
Reply to
Jacek
Użytkownik Jacek napisał:
Obie sa wykonane jako stabilizatory napiecia z ogranicznikiem pradu bez jakiejkolwiek logiki czyli nie wylacza same ladowania, po osiagnieciu zadanego napiecia okreslonym pradem maksymalnym zaczyna dobijac coraz slabszym pradem.
Reply to
AlexY

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.