Jakie akumulatorki z Allegro

Cze¶æ,
czy s± na Allegro oferowane jakie¶ akumulatorki wielko¶ci AAA o pojemno¶ci
ok. 1000 mAh, które mogliby¶cie poleciæ do zastosowaæ modelarskich? Chodzi
mi tutaj o zasilanie silniczka 280 + przek³adnia, max 5A. Dziêki!
Pozdrawiam,
Tomek
Reply to
Vex
Loading thread data ...
Oczywi¶cie nie mia³ bym nic przeciwko, je¶li pojemno¶æ by³a by wiêksza ;) chodzi jedynie o rozmiar AAA.
Reply to
Vex
Vex napisał(a):
Co prawda nie na allegro, ale zerknij tu:
formatting link
tego co się orientuję, to ich rodowód sięga Sanyo pozdrawiam Wojtek
Reply to
marwojtek
Mam 3 pakiety z Twicellków, ale one maj± 750 mAh, a my¶lê o czym¶ min 1000 mAh.
Tomek
Reply to
Vex
KAN 1050 albo 1100 ?
to chyba niemo¿liwe znale¼æ AAA i 1000 MAh i jeszcze znosz±ce znaczne obci±¿enia
PMK
Reply to
PeKlesyk

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.