Moje pierwsze akumulatorki ... pytania :)

Loading thread data ...

te siê nie nadaj¹, bêda mia³y zbyt ma³a wydolnoœæ pr¹dow¹. Co prawda nie sprawdza³em karty katalogowej, ale s¹ to standardowe ogniwa, wiêc na 99% nie warto ich kupowaæ, chyba ¿e do zasilania aparatury, bêd¹ ok. Zerknij tu

formatting link
powinny byæ wysokopr¹dowe.

Pozdrawiam Darek

Reply to
Darek

Witam Prosze nie odbierac tego maila jako nachalna reklame, ale podam tylko ze KAN 2/3 1050 sa caly czas do nabycia na

formatting link
w dodatku troche taniej Jezeli jednak woli Pan rozmiar AA to moze to
formatting link
o wiekszej pojemnosci, tez renomowanej firmy Jezeli w jaki kolwiek sposób urazilem lub traktuje Pan to jako spam, to prosze zapomniec o tym mailu i go skasowac Pozdrawiam Wojtek

Reply to
marwojtek

no faktycznie, to mi umknê³o, mo¿e dlatego ¿e ja latam elektrykami...

Pozdrawiam Darek

Reply to
Darek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.