miejsce do latania w Krakowie

Loading thread data ...
Na zboczu lata siê na Stradomce (szukaj wsi Stradomka w okolicach Bochni). Podobno jeszcze gdzies na górce za Tyñcem, ale nie wiem, gdzie to jest.
Je¶li nie zbocze, to na "¶mietniku" (Tyniecki Park krajobrazowy - koniec ulicy Rodzinnej). Zalety: ³adnie i spokojnie; Wady: nie mo¿na startowaæ z ziemi.
Je¶li start z ziemi, to tylko lotnisko w Pobiedniku: Wady: 20z³ za dzieñ, trzeba czekaæ na swoj± kolejkê do startu z pasa (czasem nawet 40-min), ograniczona strefa lotów. Zalety: dobry pas asfaltowy, p³aski teren.
Mo¿na te¿ lataæ na lotnisku Rakowice-Czy¿yny. Zalety: blisko miasta, ³adny teren; Wady: tylko ma³e modele, krêc±cy siê gapie (z tego powodu najlepiej latac w tygodniu - ale i z tym coraz gorzej).
Reply to
LukaszS
Dzieki! W google maps jest mapa terenowa i wyraznie widac ze za Tyncem jedyne miejsce ktore by pasowalo to Gora Grodzisko, droga nawet prowadzi przez szczyt. Z pewnoscia sie tam wybiore i rzuce okiem.
U¿ytkownik "LukaszS" snipped-for-privacy@poczta.onet.WYTNIJpl> napisa³ w wiadomo¶ci news:g206gd$nfg$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Reply to
Zizu
50°00'27.95"N 19°48'05.71"E No chyba to jest to. Google Earth podaje 80 m wysoko¶ci (nad poziomem Wis³y). Wiêc ¿adne cudo to nie jest, ale mo¿e wystarczy.
Reply to
LukaszS
U¿ytkownik "LukaszS" snipped-for-privacy@poczta.onet.WYTNIJpl> napisa³ w wiadomo¶ci news:g206gd$nfg$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
W³a¶nie tam zamierzam w przyszlym tygodniu oblataæ mój samolocik.
J.
Reply to
Jacek Swierczek

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.