Miniaturowe łożyska - gdzie kupić?

Jak w temacie, najlepiej w internecie. Łożyska do heli np: 3x7x3 lub 2x6x3.

Ru

Reply to
Robert Undas
Loading thread data ...

Witaj !!! Może tutaj

formatting link

Reply to
Marek C

formatting link

Pozdrawiam Dariusz Mazur

Reply to
DMazur

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.