Gdzie kupić łożyska?

Gdzie w Wawie kupić detalicznie małe łożyska toczne? Potrzebne mi w zasadzie dowolne dwie sztuki, byle miały 22mm zewnętrznej średnicy i były w stanie przenieść niewielkie obciążenie poprzeczne (naprawdę niewielkie), zjeździłem dziś wszystkie znane mi sklepy z hardłerem i albo nic, albo wielkie krowy "od kombajna" z oprawami lub bez.

J.

Reply to
Jarek P.
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.