Modele żaglowców

Kupię następujące książek, lub ich ksero:

  1. Ciesielski Cezary "Budowa modeli żaglowców - dla początkujących".
  2. Marjai Imre "Budowa modeli dawnych okrętów".
  3. Dzięcielski Kazimierz, Staniszewski Leon "ABC modelarstwa okrętowego".
  4. Litwin Jerzy "Modelartswo okrętowe".
  5. Grochowski Paweł "Poradnik Modelarski - rady praktyczne".

pozdr snipped-for-privacy@wp.pl

Reply to
fornet
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.