odbiornik Hitec - HFD 08RD

Loading thread data ...
A co chcesz o nim wiedziec? Podstawowe informacje sa na stronie producenta:
formatting link

Pozdrawiam
Darek
Reply to
DJ
Witam.
Jest to odbiornik z podwójn± przemian± FM (PPM), o¶mio kana³owy, do¶æ ciê¿ki (38 g) i du¿y (58,2 x 35,2 x 21,5 mm). Stosujê takie odbiorniki od trzech lat i nie mam ¿adnych problemów z zak³óceniami. Jest glebo / kreto odporny. Bywa, ¿e latam z kolegami (stoimy blisko siebie) przy odstêpie jednego kana³u i nie ma problemu z selektywno¶ci±. Ogólnie polecam do modeli z napêdem spalinowym.
Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert Grabowski

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.