OS-Max - żywotność

Witam!

Jaką żywotnością charakteryzują się silniki OS-Max, (średnio) a w szczególności OS-Max 46 LA ?

Pozdrawiam Marek GG:1299639

Reply to
Marek
Loading thread data ...

U mnie LA przezyl 3 modele, w tym sporo kretow. Ale sredniej na kreto/model wyciagnac nie potrafie :)

Reply to
asmykla

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.