POSZUKUJE KWARCY 40Mhz AM!!!

Witam, wszystkich. Jestem zainteresowany kupnem kompletu lub kwarcu nadawczego na częstotliwość 40Mhz AM. Wszystkich którzy mogą mi coś zaoferować proszę o kontakt. SPRAWA JEST PILNA!!!

Reply to
TUWARA
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.