Program FMS jak podłączyć do IR PROPO 9x

Proszę o pomoc w sprawie podłączenia aparatury IR PROPO 9x do symulatora FMS

2.0 Beta 7 lub Aero Fly.Posiadam już program True Fly , ale próba podłączenia pod te programy nie daje rezultatów .

Z góry dziękuje Maciek Bodanko e-mail snipped-for-privacy@tenbit.pl

Reply to
Maciek Bodanko
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.