[RC] Ale półmakieta!

Witam, Popatrzcie na robotę Luka:

formatting link
ś niesamowitego ....

--------------------------------- pozdrawiam Krzysztof Hilbrycht

formatting link

---------------------------------

Reply to
khpmodel
Loading thread data ...

No no! To już nawet nie półmakieta tylko cała makieta! Robi wrażenie, Robert

Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski

Witam

To wszystko to jest nic :)) Zobaczcie jak zrobił mechanikę koła tylnego

formatting link
film jak ta mechanika działa:
formatting link

Reply to
Krzysztof "TTQ" Pick

O cholera!

Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.