{RC} Kwarc do MPX Multiplex

Witam
Mam problem ,mam Odb. Multiplex Mini 9 Uni kupiony trzy lata temu i
niewiem czy jest on na podwujnom czy pojedynczom przemiane.Z instrukci
nic niewinika.Wydaje mi sie że trzy lata temu Multiplex nie robił odb.
na podwujnom przemiane.Nowe IPD są ,tak wyczytalem ze strony
inter.Multiplexa.Musze kupić nowy kwarc i niewiem jaki ,poprostu
zgłupialem.Drugie pytanie to czy Profi 3010 to sygnał PPM negativ czy
pozitiv .a jak to sie ma do Hitec Fokus-4.
Pozdrawiam Bogdan
Reply to
Bogdan Peszko
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Bogdan Peszko" ...
Pojedyncz±. Wersja z podwójn± przemian± nazywa³a siê Mini 9 DS
Je¶li jeszcze w±tpisz - mo¿esz na próbê w³o¿yæ kwarc od hitecha (poj. przem) i sprawdziæ, czy dzia³a.
Robi³, robi³. - patrz np. wy¿ej.
Taki sam jak Focus. No, dok³adnie taki sam, je¶li w menu ustawisz PPM9 i OTHER, a prawie taki sam (ró¿nice o 0,1 ms - czyli w praktyce g³ównie przesuniêcie po³o¿enia centralnego serwa) je¶li nie OTHER tylko MPX.
PS. A tak przy okazji: zajrza³em do starszego katalogu Multiplexa i có¿ tam widzê: Stromversorgung (Arbeitsbereich) dla tych odbiorników podany jest jako 4-6 Zellen !!!
Pozdrawiam,
Kaper
formatting link

Reply to
Kaper
Uwaga!! to moze nie wypalic, bo chyba odbiorniki MPX potrzebuja kwarcow MPX. Ja probowalem kiedys zastosowac kwarz MPX w ACT, ktory chodzi na prawie wszystkim i nie chcial dobrze dzialac.
Pozdrawiam
Alex
Reply to
Alex
Cześć!
Nie tylko że robił, ale i robi IPD w wersji z podwójną przemianą. Nawet były kiedyś odbiorniki PCM Multiplexa, choć nie jest mi wiadome, że istniał nadajnik tegoż producenta pracujący w PCM-ie...
Z odbiornikami Multiplexa i obcymi kwarcami są problemy. Nie polecam - do odbiornika Multiplexa raczej tylko odpowiedni kwarc Multiplexa.
Tak - były nawet serwa Multiplexa dopuszczone do zasilania z 6 cel NiCd !!! To były czasy gdy Multiplex miał szansę przejąć prowadzenie. Niestety tak się nie stało. Multiplex miał też jedyny uczciwy system wtyków do serw, które były prądowo znacznie bardziej obciążalne i gdzie odwrotne ich podłączenie było faktycznie wykluczone.
Pozdrawiam z podwujnom energią ;-)
Piotr
formatting link
Reply to
Piotrp_de
by³y
Witam wszystkich
By³y ju¿ od pocz±tku lat 90'tych odbiorniki DS i PCM nawet 10 kana³owe (mam taki od 1994r), a nadawanie w PCM mia³y (i maj±) nadajniki mc3010, 3030 i 4000 (2020 chyba te¿ mia³y), tyle ¿e Fail-safe jest w tym PCM'ie taki troszkê ubogi (redukcja wychylenia do 25% na kanale 4, na pozosta³ym ustawia serwa w 0%, albo funkcja Hold).
Osobi¶cie ¿a³ujê, ¿e Multiplex przyj±³ ¶cie¿kê rozwoju: Cockpit > Royal, a nie rozwija³ serii "wojskowych p³yt chodnikowych", ale mo¿e po prostu trudno poprawiaæ idea³ ;-) (chocia¿ osobi¶cie parê poprawek bym wymy¶li³).
Pozdrawiam Jarek
Reply to
invalid unparseable
U¿ytkownik "Piotrp_de" ...
O, to widzê, ¿e zosta³em ¼le zrozumiany - nie proponujê latania w takim mieszanym uk³adzie, a tylko test pojedynczej/podwójnej przemiany.
Pozdrawiam,
Kaper
formatting link

Reply to
Kaper

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.