[RC] Latanie w Hrcynnie

Witam
Dla tych co poszukuj± miejsc do latania, polecam lotnisko w Hrcynnie. Jest
to kilka km przed Nasielskiem. Wykoszony obszar o wymiarach 50 na 25
znajduje siê na prawym skraju lotniska jakie¶ 400 m od drogi. By³em kilka
razy i jak na razie OK. Skoro lotnisko w Modlinie wypad³o to mo¿e to jest
jaka¶ alternatywa? W weekendy nale¿y najpierw zg³osiæ siê pod namiot do
kierownika.
Pozdrawiam W³adek
Reply to
Wladek J
Loading thread data ...
O ile sie nie myle to w CHrcynnie :)
Pozdrawiam Tomek
U¿ytkownik "Wladek J" snipped-for-privacy@tlen.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:bg8f50$7gc$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Reply to
...::: Vex :::...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.